miércoles, 27 de mayo de 2015

Finalista premis Junceda

El meu llibre àlbum per a dies de pluja ha quedat finalista als premis Junceda com a millor il.lustració infantil de ficció.
Mi libro álbum para días de lluvia ha quedado finalista en los premios junceda como mejor ilustración infantil de ficción.
Il mio libro Álbum per i giorni di pioggia è stato finalista ai premi Junceda a migliore illustrazione infintile di

finzione